PredstavljamoSorbotech® Desulfax - nov izdelek, ki je na voljo vponudbi ACES. Gre za visokoporozno zrnato plast na osnovi železovega oksida/hidroksida, ki zagotavlja ekonomično in okolju varno rešitev za nadzor onesnaženja z žveplom.

Sorbotech® Desulfax nudi zanesljivo delovanje pri zmanjševanju vodikovega sulfida in merkaptanov iz različnih vrst plinov, zagotavlja nadzor nad onesnaževanjem in skrbi za naše okolje.

Sorbotech Desulfax se uporablja v:

  • Odstranjevanje vodikovega sulfida
  • Odstranitev merkaptanov
  • Kmetijski bioplin
  • Bioplin iz čistilnih naprav
  • Industrijski odpadni plini, ki vsebujejo H2S
  • Obdelava odlagališčnega plina


Za doseganje optimalne učinkovitosti procesa redukcije vodikovega sulfida je pomembno, da ima plin primerno relativno vlažnost približno 100 %.

Če so optimalno delovno okolje za impregnirano aktivno oglje kisikovi pogoji in vlažnost v razponu od 60 do 80 %, se bo sloj za razžveplanje uporabil tam, kjer aktivno oglje ne bo učinkovito adsorbiralo žveplovih spojin. Zlasti v anaerobnih pogojih in v primeru zelo visoke vlažnosti, Sorbotech® Desulfaxkaže največjo učinkovitost in uspešnost.

Z vzdrževanjem visoke relativne vlažnosti in ustrezne temperature (10-80°C) lahko Sorbotech® Desulfax doseže polno učinkovitost, saj zagotavlja učinkovito vezavo vodikovega sulfida in izločanje merkaptanov.

Če želite izvedeti več podrobnosti, se posvetovati z našo ekipo ali prejeti individualno rešitev, prilagojeno vašim potrebam, se obrnite na nas kontakt.