Voda je bistveni element, potreben za življenje. Da bi bila primerna za uporabo v hrani, mora izpolnjevati ustrezne parametre, določene v Uredbi ministra za zdravje z dne 29. marca 2007 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (Uradni list št. 61, točka 417). Preden pa voda doseže omrežje, jo je treba obdelati v filtrirnih slojih, da med drugim: zmanjševanje železove, manganove in amonijeve spojine ter dvig trdote na sprejemljivo raven. Redukcija Fe, Mn, NH3 poteka na nahajališčih kremena, pogosto podprta z antracitom in piroluzitom, redukcija trdote pa najpogosteje na nahajališčih dolomita. Univerzalne metode za izbiro usedlin v postopkih čiščenja pitne vode ni. Glede na izvor vode se pri vsakem zajemu beležijo različni parametri in različna nagnjenost k procesu filtracije. Ustrezen izbor usedlin je ključni element v tehnologiji čiščenja vode.


Univerzalne metode za izbiro filtrirnega medija za čiščenje vode ni. Vsak primer je drugačen in vsakemu primeru je treba pristopiti. individualno, tako da izbrana filtrirna ležišča omogočajo znižanje parametrov na nivoje, določene z uredbo ministra. Lastnosti surove vode določajo njeno obdelavo v eno- ali dvostopenjskem sistemu, količine nezaželenih spojin pa določajo, ali bodo za projekt uporabljena le nahajališča kremena ali bodo podprta z antracitom in/ali piroluzitom. Mesto zajetja surove vode, zasnova filtrirnega rezervoarja in drenažni sistem so dejavniki, ki vplivajo na ustrezno izbiro granulacije in število postelj, ki se uporabljajo za proces čiščenja.


Filtrirnih medijev je nemogoče izbrati brez ustreznega znanja in izkušenj. Da bi pomagali vsem, ki se spopadajo s težavami pri čiščenju vode, smo uvedli storitev izbire filtrirnih medijev. Na podlagi parametrov surove vode ter našega znanja in izkušenj lahko izberemo filtrske medije tako, da je njihova uporaba v konkretnem primeru upravičena. Kot proizvajalec aktivnih ogljev in dobavitelj filtrirnih medijev odlično poznamo lastnosti naših izdelkov in jih lahko izberemo tako, da ustrezajo potrebam kupca, pri čemer upoštevamo največjo možno učinkovitost in znižanje stroškov. Predlagano rešitev preizkusimo na pilotnem naboru v poskusnem obdobju. Ta ukrep ne pušča nobenega dvoma, da so predlagani depoziti učinkoviti in izpolnjujejo svoj namen. Dobljeni rezultati so naročniku dokaz, da v fazi projektiranja ni prišlo do napake in da so dobljeni parametri očiščene vode sprejemljivi po Uredbi ministra. Po uvedbi pilotnega sistema odločitev o nakupu ustreznih filtrirnih medijev ni tvegana, saj bodo mediji v pilotnem naboru prihajali iz istega izvora. V kombinaciji s profesionalnim polnjenjem depozitov, ki jih ponujamo, je naš predlog celovita rešitev, ki olajša implementacijo tehnologije čiščenja vode v vašem obratu. Ta rešitev je namenjena predvsem strankam, ki se soočajo z nalogo čiščenja surove vode z zelo visoko vsebnostjo železa, mangana, trdote in agresivnega ogljikovega dioksida.