Kaj je bioplin in kakšna je njegova sestava?

Bioplin ni nič drugega kot produkt anaerobne fermentacije organske snovi. Surovine za proizvodnjo bioplina so lahko biološko razgradljivi odpadki, živalski iztrebki, energetske rastline ali blato iz čistilnih naprav. Plin, ki nastane v procesu fermentacije, je sestavljen iz metana, ogljikovega dioksida, vodika, dušika, kisika, vodikovega sulfida in pogosto siloksanov in aromatskih spojin. Da bi zgorevanje bioplina potekalo brez težav, se mora upravljavec bioplinarne osredotočiti na odstranjevanje vodikovega sulfida, siloksanov in aromatskih spojin.
 

Zakaj je treba vodikov sulfid odstraniti iz bioplina?

Molekula vodikovega sulfida
Molekula vodikovega sulfida

Vodikov sulfid (H2S) je majhna anorganska spojina, ki je povezana z zelo značilnim vonjem. Vodikov sulfid lahko poleg neprijetnega vonja povzroči tudi korozijo. Odpovedali bi zarjaveli deli turbin in motorjev v bioplinarni, izpadi zaradi popravil pa bi povzročili izgube pri proizvodnji energije in izgube, povezane s stroški popravila drage opreme. Zato vsi proizvajalci opreme za zgorevanje bioplina postavljajo zgornje meje vsebnosti vodikovega sulfida.
Zaradi načina pridobivanja bioplina je vsebnost vodikovega sulfida pogosto višja od dovoljene. Najenostavnejši in najučinkovitejši način za zmanjšanje količine vodikovega sulfida je uporaba aktivnega oglja, namenjenega za zmanjševanje vodikovega sulfida. V ta namen ponujamo izdelke iz linije Sorbotech® GERS.
 

Zakaj siloksani niso zaželeni v bioplinu?

Molekula siloksana
Molekula siloksana

Siloksani so organosilicijeve spojine, ki se v velikem obsegu uporabljajo v kozmetični, prehrambeni in avtomobilski industriji. Zato jih najdemo predvsem v deponijskem plinu in bioplinu iz čistilnih naprav. Pri zgorevanju bioplina pri visokih temperaturah nastaja kremen (SiO2) ali silikati (SixOy), ki se nalagajo na delih motorjev in turbin, kar lahko vodi do zasega teh elementov. Zato je nujno te spojine odstraniti iz bioplina. Siloksani se zaradi svoje strukture in lastnosti odlično adsorbirajo na aktivno oglje, kot je Sorbotech® GE.
 

Aromatske spojine – zakaj bi si jih morali zapomniti?

Aromatske spojine, pogosto imenovane VOC, se pojavljajo v družbi siloksanov. Njihovo izgorevanje ne predstavlja nevarnosti korozije ali zastoja motorja. Zakaj je torej tako pomembno določiti količino HOS v testiranem bioplinu? No, hlapne organske spojine tekmujejo za prostor v porah v aktivnem oglju s siloksani. To pomeni, da nasičijo aktivno oglje in s tem pospešijo trenutek zamenjave aktivnega oglja v filtru.

Za odstranitev vseh zgoraj omenjenih kontaminantov je treba uporabiti tehniko, ki je učinkovita, enostavna za uporabo in stroškovno učinkovita. Vse te lastnosti izpolnjujejo naprave na osnovi aktivnega oglja. Posebej pripravljena ogljika iz serije Sorbotech® GERS in Sorbotech® GE omogočajo učinkovito odstranjevanje vodikovega sulfida in siloksanov. Da bi v celoti izkoristili sorpcijske sposobnosti ogljika Sorbotech®, priporočamo uporabo ustreznega filtra iz serije Sorbofil® GPE. Obiščite kontakt in izberite rešitev, prilagojeno vašim potrebam.